PolyComp – rapid processing technology for thermoplastic composites, CAP LtD

English

According to industry studies of European Urban Mobility Vehicles (UMV– bicycle, scooters) most of the 20 millions of bicycles and scooters which are bought every year and used daily by Europeans are produced outside EU. The untapped potential deriving from massive use of advanced materials and processing technologies which could result in significant added value (revenues/profit), creation of thousands of jobs Europe-wide and raise the competitiveness of UMV, remains a lost opportunity. Until now. We, CAP Ltd, are about to change that completely by introducing a revolutionary rapid, advanced material production technology (PolyComp) to SMEs in UMV industry, which are currently, due to various reasons described below, unable to compete against Asian manufacturers. By successful introduction of PolyComp we will re-design current industry manufacturing and sales process while CAP will become a global leader in UMV segment. We already achieved key milestones to accomplish it, by developing first technology prototype (currently at TRL 6), patent protected key technologies and building the right team to start the commercialization of PolyComp on the global market. We are introducing advanced materials into UMV manufacturing – composite material (TPC), also referred as “material of the future for mass production”. Secondly, by utilizing in-house developed revolutionary heat manipulation system which enables PolyComp to process structural parts at unseen speed (5-8 times faster comparing to existing technologies, 50% production price savings). At the same time it is and eliminating environment impacts (ZERO VOC emission). Thirdly by introducing unique hybrid nature of the technology (able to process existing and advanced TPC materials). Such approach is significantly decreasing investment costs and as being scalable (semi or fully automated) is a game changer in the industry and attractive option for SMEs in even wider composite processing sector.

PolyComp – tehnologija rapidne predelave termoplastičnih kompozitov, CAP d.o.o.

Slovensko

Glede na rezultate evropskih študij urbanih mobilnosti (UMV – kolesa in skiroji) je velika večina 20 milijonov koles in skirojev kupljenih in dnevno v uporabi vsako letu v EU, izdelana izven meja EU. Ta trg je bil do sedaj nedotaknjen s strani evropskih podjetij – do sedaj. Potencial s strani PolyComp temelji na serijski uporabi modernih materialov in tehnologij predelave, ki bodo skupaj omogočili občutno zvišanje dodane vrednosti (in dobička), generiranje novih delovnih mest po Evropi in dvignili splošno konkurenčnost evropskega UMV sektorja. Z uspešno vpeljavo tehnologije PolyComp bomo (CAP) tako revolucionarno spremenili celoten sektor UMV, evopskim SME pa ponudili konkurenčno prednost pred azijskimi konkurenti; z uspešno implementacijo tako tehnologije kot spremembo celotnega sektora bomo postali globalno vodilno podjetje na področju urbane mobilnosti, še več, PolyComp tehnologijo smo že razvili do stopnje TRL 6, patentirali ključne elemente tehnologije in sestavili pravo ekipo za realizacijo postavljenih globalnih ciljev. PolyComp temelji na inovativnem preoblikovanju termoplastičnih kompozitov (poznani kot materiali prihodnosti za serijsko proizvodnjo), ki kot taksni še niso prisotni v sektorju UMV. Tehnologija PolyComp pa temelji na edinstveni zmožnosti rapidne manipulacije toplote v proizvodnem ciklu, ki omogoča izdelavo strukturnih produktov v trenutno nepredstavljivih hitrostih izdelave (5-8 kratno skrajšanje ciklov v primerjavi s trenutnimi tehnologijami in posledično 50% znižanjem cene proizvodnje). Hkrati PolyComp v popolnosti izničuje vsakršne emisije v ozračje, koncept tehnologije pa omogoča predelavo tako duroplastičnih kot termoplastičnih kompozitov. Opisan pristop tako občutno zmanjšuje potrebne investicijske stroške in tako predstavlja pomemben mejnik tako v sektorju UMV kot v sektorju predelave kompozitnih materialov.

CAP @ BOOT 2020

naziv sejma: Boot Düsseldorf
obdobje trajanja sejma: 18. – 26. 1. 2020
kraj in državo sejma: Düsseldorf, Nemčija

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«
Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si

Podjetje CAP d.o.o. se je med 18. – 26. januarjem udeležilo sejma Boot Düsseldorf, kjer smo na razstavnem prostoru v velikosti 23m2 predstavljali naše produkte :

KARBONSKA KRMILA: Mehanske lastnosti karbona so v primerjavi s kovinami 10-krat močnejša. Imajo enako togost in manjšo težo. To ima za posledico nižjo rotacijsko vztrajnost in izboljšane povratne informacije iz krmilnega sistema ter posledično manjšo porabo energije avto-pilota.Sodoben ultra tanek volan iz karbona je edinstven kos, ki daje čolnu ekskluziven videz (glej prilogo).

POLIMERNI MOSTIČKI: predstavlja mejnik v razvoju morske industrije. Njegove vrhunske mehanske lastnosti, ekskluzivna zasnova in trpežnost so izdelek, ki je najboljši na trgu, predvsem zaradi njegove varnosti (glej prilogo).

OLAF SCOOTER: večkrat svetovno nagrajen koncept novega urbanega vozila – modularne izvedbe integriranega urbanega skiroja, potovalnega kovčka ter več uporabne zasnove vozila. Z razliko od konkurenčnih izdelkov je produkt OLAF kakovostnejši, robustnejši, delno izdelan iz ekoloških materialov ter proizveden v Sloveniji (glej prilogo). Na sejmu smo predstavili celoten nabor druzine izdelkov OLAF, vseh 5 modelov, vključno z eOLAFom. Vsi olaf scooterji so zaščiteni pod blagovno znamko OLAF.

Sejem je bil namenjen tako koncnim kupcem kot tudi poslovnim partnerjem, našim distributerjem in prodajalcem, tako iz Evrope kot tudi širše.

Inovativna PolyComp tehnologija in izboljšane lastnosti naših izdelkov zagotavljajo poglavitno konkurenčno prednost. Z izboljšanimi funkcijami in nižjimi proizvodnimi stroški naši izdelki sledijo vsem trenutnim trendom in ponujajo rešitve, ki jih zahteva določen tržni segment. Rezultati študije izvedljivosti, ki so obenem tudi rezultati operacije, dajejo potrebne infromacije za nadaljevanje izvedbe projekta PolyComp, ki glede na rezultate izvedenih analiz obeta tudi pozitivne poslovne uspehe. Strošek operacije znaša 35.000,00 EUR, od česar je prispevek EU 28.000,00 EUR (80 %) in prispevek Republike Slovenije 7.000,00 EUR (20 %). Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani http://www.eu-skladi.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Naziv operacije: Nova generacija avtodomov z opremo iz lahkih kompozitnih materialov (TPComp)

Opis operacije:

V raziskovalnem projektu Eureka TPComp E!17089, bomo razvili “Novo generacijo avtodomov z opremo iz lahkih kompozitov” v okviru konzorcija Adria Mobil (Slovenija), CAP (Slovenija) in podjetjem ALWA (Nemčija).

TPComp tehnologija predstavlja tehnološko revolucijo v izdelavi lahkih strukturnih in nestrukturnih produktov in uporabo najnovejših TPC materialov. Inovativna lastnost tehnologije leži v tako v načinu manipulacije toplote med proizvodnim ciklom kot tudi tehnologije in izbor materialov za izdelavo orodij za vroče stiskanje. Celoten proces (temperature, časi, sile zapiranja) nadzira in obvladuje razvit procesni sistem. TPComp tehnologija bo s tem projektom industrializirana; sama industrializacija pa bo potekala na trgu avtodomov.

V okviru projekta smo si zadali sledeče naloge:

 • Razvoj proizvodnega postopka za izdelavo vročega stiskanja termoplastičnih kompozitov za izdelavo lahkih notranjih oblog
 • Razvoj proizvodnega postopka za izdelavo novih strukturnih izolacijskih panelov z zamenjavo lesene vezane plošče s termoplastičnim kompozitom
 • Razvoj proizvodnega procesa za montažo vozil izdelanih z novimi lahkimi materiali

Namen:

Namen projekta z vidika inovativnosti je v integraciji TPComp tehnologije za serijsko preoblikovanje termoplastičnih kompozitnih materialov, ki bo hkrati cenovno dostopna in omogočala izdelavo strukturnih produktov za sektor avtodomov.

Cilj operacije:

Cilj projekta je razviti nov proizvod “Nova generacija avtodomov z opremo iz lahkih kompozitov”, ki bo izdelan iz novih materialov in s tehnologijami razvitimi v projektu.

Rezultat operacije:

Rezultat projekta bo nov proizvod “Nova generacija avtodomov z opremo iz lahkih kompozitnih materialov”, ki bodo izdelani iz novih materialov in s tehnologijami razvitimi v projektu.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021«.

Sredstva po tem razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru iniciative EUREKA 2021 (https://www.gov.si/, http://www.eurekanetwork.org/).

Digitalna transformacija podjetja CAP d.o.o.

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja CAP d.o.o..

Cilji operacije so:

 • uvedba digitalnih rešitev za izboljšanje uporabniške izkušnje;
 • uvedba elektronskega kanala komunikacije s stranko;
 • vzpostavitev integracije z družbenimi omrežji; implementacijo algoritmov za predikativno analitiko na procesu mikro planiranja ter uvedbo rešitev digitalizacije produktov z zajemom senzorskih podatkov v obliki digitalne platforme;
 • prilagoditev obstoječe CRM rešitve in povezavo z ERP ter proizvodnimi in skladiščnimi rešitvami;
 • uvedba MES-a, s čimer bo zagotovljena popolna sledljivost toka materiala v proizvodnem procesu,
 • uvedbo novega inovativnega modela v smislu uvedbe »mobil e – OLAF« platforme;
 • izvedba usposabljanj za zaposlene;
 • odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene s kibernetskih testom;
 • na področju Industrije 4.0 vzpostavitev IoT platforme za zajem in samodejni pretok podatkov s strojev in upravljanje proizvodne opreme preko pametnih naprav ter vpeljavo DIGITAL LEAN-a v proizvodni proces.

Celotna vrednost operacije: 167.538,00 EUR, upravičeni stroški: 135.264 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini do 100.000,00

EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

CAP @ Caravan 2022

naziv sejma: CARAVAN SALON DÜSSELDORF
obdobje trajanja sejma: 26.8. – 04. 09. 2022
kraj in državo sejma: Düsseldorf, Nemčija

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«
Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si

Podjetje CAP d.o.o. se je med 26.08 – 4.  septembrom udeležilo sejma Caravan Düsseldorf, kjer smo na razstavnem prostoru v velikosti 16m2 predstavljali naše produkte :

Caravanning divizija: Na tem svetovno največjem sejmu caravanninga in vsega s tem povezanim smo prvič predstavljali naše produkte lahkih notranjih oblog izdelanih iz termoplastičnih kompozitov. Poleg 2D in 3D oblikovanih oblog smo predstavljali tudi naše strukturne polimerne produkte za izdelavo

Caravanningdivizija: Na tem svetovno največjem sejmucaravanningain vsega s tem povezanim smo prvič predstavljali naše produkte lahkih notranjih oblog izdelanih iz termoplastičnih kompozitov.Poleg 2D in 3D oblikovanih oblog smo predstavljali tudinaše strukturne polimerne produkte za izdelavo

Urbana Mobilnost: večkrat svetovno nagrajen koncept novega urbanega vozila – modularne izvedbe integriranega urbanega skiroja, potovalnega kovčka ter več uporabne zasnove vozila. Z razliko od konkurenčnih izdelkov je produkt OLAF kakovostnejši, robustnejši, delno izdelan iz ekoloških materialov ter proizveden v Sloveniji (glej prilogo). Na sejmu smo predstavili celoten nabor druzine izdelkov OLAF, vseh 5 modelov, vključno z eOLAFom. Vsi olaf scooterji so zaščiteni pod blagovno znamko OLAF.

Sejem je bil namenjen tako koncnim kupcem kot tudi poslovnim partnerjem, našim distributerjem in prodajalcem, tako iz Evrope kot tudi širše.

Višina subvencije: 6.356,16 EUR

I3 – DEREMCO

Naslov projekta: De-and Remanufacturing for Circular Economy Investments in the Composite Industry

Akronim projekta: DeremCo

Naslov projekta: De & Remanufacturing for Circular Economy Investments in the Composite Industry

Program: I3-2021-INV1

Cilj: Plastika, ojačana z vlakni, je strukturni material, ki se uporablja v številnih potrošniških in industrijskih izdelkih, vendar je recikliranje oziroma ponovna uporaba kompozitnih izdelkov po uporabi v skladu z načeli krožnega gospodarstva še vedno resen izziv. Cilj projekta DeremCo je vzpostaviti sistemsko, medsektorsko rešitev krožnega gospodarstva, ki temelji na povpraševanju in bo omogočila stroškovno učinkovito ponovno uporabo kompozitnih materialov in komponent po uporabi v novih izdelkih z visoko dodano vrednostjo.

Vodilni partner: Politecnico di Milano (Italija)

Partnerji: 30 partnerjev, od tega 7 iz Slovenije (6 SME-jev in FTPO)

Vodja projekta na FTPO: viš. pred. Silvester Bolka

Trajanje projekta: 1. 11. 2022 – 30. 11. 2025

Celotna vrednost projekta: 12.603.930,83 €

Prispevek EU: 8.822.751,58 €

Razpis: I3-2021-INV1

Tema: I3-2021-INV1-MANU

Interni kontakt: Silvester Bolka (silvester.bolka@ftpo.eu)

Ta projekt je financiral Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101084037. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjeva in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropskega sveta za inovacije in Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME). Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, zanje ne moreta biti odgovorna.

30 EVROPSKIH PARTNERJEV IZ ITALIJE, FINSKE, AVSTRIJE, ŠPANIJE, SLOVENIJE, BELGIJE IN PORTUGALSKE SODELUJE V OKVIRU PROJEKTA DEREMCO, KI GA FINANCIRA EU IN SE JE ZAČEL DECEMBRA 2022. NALOGA PARTNERJEV JE USTVARITI SISTEMSKO, MEDSEKTORSKO IN K POVPRAŠEVANJU USMERJENO REŠITEV ZA KROŽNO GOSPODARSTVO, KI BO OMOGOČILA STROŠKOVNO UČINKOVITO PONOVNO UPORABO KOMPOZITNIH MATERIALOV IN KOMPONENT PO UPORABI V NOVIH IZDELKIH Z VISOKO DODANO VREDNOSTJO.

O PROJEKTU

Plastika, ojačana z vlakni, je strukturni material, ki se uporablja v številnih potrošniških in industrijskih izdelkih, vendar je recikliranje oziroma ponovna uporaba kompozitnih izdelkov po uporabi v skladu z načeli krožnega gospodarstva še vedno resen izziv.

Cilj projekta DeremCo je vzpostaviti sistemsko, medsektorsko rešitev krožnega gospodarstva, ki temelji na povpraševanju in bo omogočila stroškovno učinkovito ponovno uporabo kompozitnih materialov in komponent po uporabi v novih izdelkih z visoko dodano vrednostjo. Ta rešitev bo temeljila na interakciji med tehničnimi in družbenimi ekosistemi na lokalni in medregionalni ravni ter bo koristila okolju, industriji, potrošnikom in evropski družbi.

Za zadovoljitev zahtev potrošnikov bosta uporabljena dva krožna pilotna postopka:

a) mehanska razgradnja in hibridna predelava,

b) termokemična razgradnja in predelava tekstila.

Krožna vrednostna veriga se bo spremenila v sistem “na zahtevo”  v skladu z novo vizijo DeremCo Ponudba – Povpraševanje, kjer se zahteve in specifikacije o materialih in sestavnih komponentah za ponovno uporabo prenesejo neposredno s strani povpraševanja v smislu kakovosti in funkcij izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki se ponovno uporabijo. Glavni cilji bodo spodbujanje industrijskega prevzema v lokalnih ekosistemih, zmanjšanje tveganja prihodnjega industrijskega prevzema z zasebnimi naložbami in ozaveščanje za bolj vestno ravnanje potrošnikov, da se zagotovita trajnost in kontinuiteta.

VLOGA KLASTRA

FTPO, ki je specializirana za predelavo in reformulacijo kompozitnih materialov ter karakterizacijo in testiranje materialov, bo potrdila in certificirala dosežene ključne kazalnike uspešnosti v okviru slovenskih demonstratorjev. Skupaj s projektnimi partnerji Politecnico di Milano, Tampereen Korkeakoulusaatio in Fundacion Techalia research & innovation bo FTPO razvil prilagojene rešitve za vse demo primere projektnih partnerjev. FTPO je tudi vodilni partner v delovnem sklopu 6.

Več o projektu na LinkedIn ali Twiter (@DeremCo_project).

Več informacij o projektu najdete na uradni spletni strani DeremCo.

 

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund.www.eu-skladi.si